Kontaktné informácie

Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Katedra konštruovania a častí strojov Univerzitná 1, Žilina 010 26


Prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

+421 41 513 2501 stefan.medvecky@fstroj.uniza.sk


Ing. Viera Konstantová, PhD.

+421 41 513 2923 viera.konstantova@fstroj.uniza.sk


Ing. Martin Kováčik, PhD.

+421 41 513 2923 martin.kovacik@fstroj.uniza.sk

Kolektív riešiteľov

Hlavní riešitelia:

prof. Ing. Štefan Medvecký,PhD. - UNIZA - zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Milan Gregor, PhD. - UNIZA - odborný garant
doc. MUDr. Yvetta Mellová, PhD. – JLF UK Martin - odborný garant
doc. MUDr. Martin Péč, PhD. - JLF UK Martin - odborný garant
Ing. Martin Kováčik, PhD. - UNIZA - UKAI, publicita a odborný garant - postdoktorand
Ing. Silvester Poljak, PhD. - UNIZA - publicita, príprava prezentácií
Ing. Ronald Baščovanský, PhD. - UNIZA - publicita, príprava prezentácií
Ing. Lukáš Faturík - UNIZA - príprava prezentácií

Ostatní hlavní riešitelia:

Ing. Viera Konstantová, PhD. - UNIZA - zástupca zodpovedného riešiteľa
Ing. Juraj Bezák - UNIZA - grafické práce, príprava prezentačných materialov

Riešitelia, ktorí v súčasnosti už neparticipujú na riešení projektu:

Ing. Tomáš Veselovský - UNIZA - príprava prezentácií a materiálov
Ing. Marek Ďuriak - UNIZA - príprava prezentácií a materiálov
Ing. Eva Carmen Poláčková - UNIZA - kontrola projektu

Ostatní riešitelia:

Bc. Tomáš Gregor - študent - UNIZA
Bc. Roman Vrabel - študent - UNIZA
Richard Panák - Súkromné gymnázium Žilina
Juraj Vašek - Súkromné gymnázium Žilina
Michal Bunta - Súkromné gymnázium Žilina

Spojte sa s nami

  • Bionika na Facebooku

Kontakt

Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Katedra konštruovania a častí strojov Univerzitná 1, Žilina 010 26

Sponzor projektu

Copyright © 2009 - 2012, Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta
created by FIVE DIMENSIONS s.r.o.